Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

Beste collega,

In het kader van het sociaal overleg Fluvius werd lokaal een overlegorgaan opgericht om de belangen/problemen waarmee de statutairen geconfronteerd worden te bespreken.

Hier kan je de afgevaardigden terugvinden die jou belangen namens ACV Fluvius OV verdedigen.

ACV Fluvius OV