Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

Overzicht afgevaardigden

Hieronder vind je een overzicht van onze militanten.
Zij helpen je graag verder met je vragen.

Foto   Naam  Regio Afdeling
  Beernaert Johan Verantwoordelijk Secretaris ACV Openbare Diensten
 Patrick  Evens Patrick (Voorzitter) Limburg Databeheer - Marktoperaties - Settlement & Infeed 
 Gaby  De Gryse Gaby (Ondervoorzitter) West-Vlaanderen Netbeheer - Assets & Netarchitectuur 
 koen  Willems Koen (Secretaris) Limburg Supply Chain - Aankoop
 Akpinar Akpinar Türker Limburg Marktwerking - Invorderingen
foto Bart Andries  Bart Vlaams Brabant Netuitbating - Regio Hageland Dijle
 dirk bammens Bammens Dirk Limburg Marktoperaties - Metering Captatie
 bert bex Bex Bert Limburg Netuitbating - Aansluitingen
 lode bonne Bonné Lode Limburg Netuitbating - Prof. Aansluitingen
 Patrick Bosloirs Bosloirs Patrick Limburg Netuitbating - Res. Aansluitingen
patrick bouvin  Bouvin Patrick Vlaams Brabant Netuigtbating - Regio Hageland Dyle
 Karl Coudeville Coudeville Karl West-Vlaanderen Netuitbating - Regio Brugge-Middenkust
 veronique delveau Delveau Veronique Limburg Financiëel beheer en ICT - Boekhouding Fluvius & DNB's
 Yves Deprince Deprince Yves West-Vlaanderen Supply Chain - Facilitair beheer & Logistiek
 Patrick Deriemaeker Deriemaeker Patrick West-Vlaanderen Netuitbating - Regio Brugge-Middenkust
michel  Doultremont Michel Limburg Netuitbating - Netten Limburg Zuid
  Dreesen Servaas Limburg Gepensioneerde
johan dusar  Dusar Johan Limburg Netuitbating - Studies & Aanleg
ludo gaethofs 

Gaethofs Ludo

Limburg Netuitbating - Aansluitingen
 Eddy Garsbeke Garsbeke Eddy West-Vlaanderen Systemen & Operaties - Werkplekken & Datacom - ICT
Stefan Govaerts  Govaerts Stefan Limburg Netuitbating - Studies & Aanleg
 wim hoefkens Hoefkens Wim Antwerpen Netuitbating - Aansluitingen
 Lemmens Jaak Lemmens Jaak Limburg Klantenservice - REG-beleid & Premies
 Geert Lysens Lysens Geert Limburg Netuitbating - Aansluitingen
 Ronny Maes Ronny Limburg Supply Chain - Facilitair beheer & Logistiek
  Martens Ludo Limburg Gepensioneerde
Ludwig  Martens Ludwig Limburg Netuitbating - Aansluitingen
  Melotte Johan Limburg Gepensioneerde
Henk Muylle  Muylle Henk West-Vlaanderen Studies & Aanleg - Regio Brugge-Middenkust
 Jaak Paggers  Paggers Jaak Limburg Netuitbating - Back Office Aansluitingen Limburg Noord
guy Pinxt Guy Limburg Netuitbating - Aansluitingen Limburg Zuid
 Dirk Pools Pools Dirk Limburg Netuitbating - Netten
 bart Poulmans Poulmans Bart Limburg Netuitbating - Aansluitingen
 Dirk Sanen Sanen Dirk Limburg Netuitbating - Studies en Aanleg
 Rudi Schepers Schepers Rudi Limburg Netuitbating - Studies en Aanleg
  Slegers Guido Limburg Gepensioneerde
 Foto Tanja Tuerlinckx Tanja  Vlaams Brabant Netuitbating - Regio Hageland Dyle - Klantprocessen Front Office
 Marc vandeput Vandeput Marc Limburg Netuitbating - Businessprocessen
 kris Van Mol Van Mol Kris Antwerpen Financiëel beheer en ICT - Crediteurenbeheer
 Marc Vanneste Vanneste Marc West-Vlaanderen Bedrijfsvoering - Telco - Conversie Telco Net
 Johan Wildemauwe Wildemauwe Johan West-Vlaanderen Studies & Aanleg - Regio Brugge-Middenkust
  Willems Albert Limburg Gepensioneerde
 Benny Willems Willems Benny Limburg Netuitbating - Netten
dirk wouters Wouters Dirk Limburg Studies & Aanleg - Limburg Zuid

Overzicht Militanten Antwerpen

Hieronder vind je een overzicht van onze militanten voor de regio Antwerpen.
Zij helpen je graag verder met je vragen.

Foto   Naam  Afdeling
  Skender Baleci Verantwoordelijk Secretaris ACV Openbare Diensten
 wim hoefkens Hoefkens Wim Netuitbating - Aansluitingen
 kris Van Mol Van Mol Kris Financiëel beheer en ICT - Crediteurenbeheer

Overzicht afgevaardigden Vlaams Brabant

Hieronder vind je een overzicht van onze militanten voor de regio Vlaams Brabant.
Zij helpen je graag verder met je vragen.

Foto   Naam  Afdeling
  Sven De Guise Verantwoordelijk Secretaris ACV Openbare Diensten
 Foto Tanja Tuerlinckx Tanja (Voorzitter)  Netuitbating - Regio Hageland Dyle - Klantprocessen Front Office
foto Bart Andries  Bart Netuitbating - Regio Hageland Dijle
patrick bouvin  Bouvin Patrick Netuigtbating - Regio Hageland Dyle